Proef met dagarrangement brede school Oosterzee

Oosterzee - De gemeente Lemsterland is bezig met het opzetten van dagarrangementen voor de brede school van Oosterzee.

Eén van de belangrijkste doelstellingen daarvan is een sluitend dagarrangement; een doorlopend aanbod van bijvoorbeeld opvang voor- en na schooltijd, onderwijs, overblijf en culturele-,, sportieve-, en educatieve activiteiten tijdens en na school. Bij het vaststellen van de visie in 2009 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om deze doelen te kunnen realiseren. Daarom wordt er nu een proef uitgevoerd. Dit is ook bedoeld om alvast ervaring op te doen met de combinatiefunctionaris. Deze combinatiefunctionaris zal uiteindelijk ook meer en een divers aanbod moeten bieden aan kinderen uit de gemeente. De uitvoering van de proef vindt plaats door de scholen en It Toanhus.