Dorp gaat aan de slag met de Jeugd Ontmoetings Plek Oosterzee

OOSTERZEE - De voorgenomen Jeugd Ontmoeting Plaats (JOP) in Oosterzee, komt er wellicht in 2012. Vorige week vergaderde Plaatselijk Belang Oosterzee over onder meer de bestemming voor het geld dat gemeente Lemsterland een aantal jaar geleden heeft vrijgemaakt voor de jongeren van het dorp.

“Het geld is gereserveerd en daar moeten we wat mee doen, anders is het straks weg.” Tijdens de vergadering is een aanspreekpunt aangesteld. Petra Mosterman gaat met drie ouders en vier jongeren aan de slag met het inventariseren van de wensen van de jeugd. “Ze gaan kijken wat de jongeren willen en in hoeverre die wensen te realiseren zijn binnen het budget”, vertelt voorzitter Harry Brinksma van Plaatselijk Belang. In 2005 stond in het bestemmingsplan dat er een JOP moest komen. De ontmoetingsplek mag maximaal 10 vierkante meter worden. “Dan moet je kijken naar wat je wilt: wil je een hokje neerzetten of wil je een plek creëren waar de jeugd ook actief bezig kan zijn?” Brinksma denkt hierbij aan een skatepark, maar daarop gaat de commissie onder leiding van Mosterman anticiperen. “Ik denk niet dat we op een keet zitten te wachten, maar we weten pas later wat er onder de jeugd en hun ouders leeft.” Als de plannen bekend zijn, worden verschillende locaties onder de loep genomen. In januari houdt Plaatselijk Belang een bijeenkomst voor jongeren in café Tjeukemeer. Dan kan de jeugd haar wensen laten horen.