Lemsterland zoekt mensen die de defibrillator kunnen bedienen

LEMMER - Jaarlijks treedt bij 1 op de 1.000 inwoners een hartstilstand op. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek is vorig jaar gestart met een project dat ondermeer tot doel heeft het aantal slachtoffers dat overlijdt na een hartstilstand te verminderen, door het vergroten van het aantal Automatische Elektronische Defibrillatoren (AED’s) in de regio Zuidwest Friesland.

Het streven is dat er in de bevolkingskernen binnen 6 minuten een AED beschikbaar is. Het Antonius Ziekenhuis heeft een locatieonderzoek gedaan op basis van de 6 minutengrens. Dat heeft samen met de door de gemeente gehouden inventarisatie een plaatje opgeleverd van witte vlekken. We zijn als gemeente bezig met de invulling van deze witte vlekken. Zo is het de bedoeling in de wijk Zijlroede buurt ook een AED wordt geplaatst. Cursus wordt betaald Voor het bedienen van deze AED zijn vrijwilligers nodig die in de naaste omgeving van de AED wonen en die zich oproepbaar willen stellen in geval van een hartstilstand. De gemeente biedt de vrijwilligers een AED-cursus aan. Mensen die dat willen kunnen zich daarvoor per e-mail aanmelden bij Tryntsje Haga, e-mail: t.haga@lemsterland onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats. Mensen die al AED-gecertificeerd zijn, maar zich toch willen aanmelden als vrijwilliger, kunnen dat er bij vermelden.