Veilig feestdagen vieren zonder brand

LEMMER - Tijdens de feestdagen zit een ongeluk in een klein hoekje.

Daarom is het belangrijk dat u even de tijd neemt om kritisch te kijken naar de brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan versieringen, het gebruik van kaarsen en vuurwerk. Het zijn allemaal factoren om rekening mee te houden. Wat kunt u vooraf doen? Om brandveilig feest te kunnen vieren, kunt u vooraf rekening houden met het volgende: Zorg voor een veilige kerstboom. Een droge natuurlijke kerstboom kan met bijvoorbeeld een lucifer of door een omvallende kaars al makkelijk in brand vliegen. Een droge boom die in brand vliegt, kan daarna in minder dan 30 seconden helemaal opbranden! Het is belangrijk om een verse kerstboom te kopen. Kijk of de naalden van de boom nog voldoende vocht bevatten door enkele keren met de onderkant van de boom op de grond te tikken. Er mogen dan nauwelijks groene naalden uitvallen. Wees voorzichtig met kaarsen en waxinelichtjes Plaats ze altijd in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen kaarsenhouders van plastic of andere gemakkelijk brandbare materialen. Plaats kaarsen ten minste 50 centimeter uit de buurt van brandbare materialen en steek kaarsen in brandbare kerststukjes niet aan. Houd stofferingen, versieringen en kleding op afstand van warmtebronnen Alle versieringen en stofferingen moeten vrijgehouden worden van spots en andere apparatuur die warm kunnen worden. Probeer zo weinig mogelijk dennengroen te gebruiken. Dit materiaal is zeer brandgevaarlijk, zeker als het droog is. Controleer elektrische feestverlichting op beschadigingen Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het gebruik een halfuur te laten branden. Doe de verlichting na afloop uit, door de stekker uit het stopcontact te halen. Een lampje losdraaien is onvoldoende. Gebruik indien nodig een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dit zo neer dat er niemand over kan struikelen. Rol bij gebruik van een elektrische haspel het snoer helemaal uit. Een opgerold snoer wordt bij gebruik heet en kan brand veroorzaken. Wees voorzichtig met vuurwerk Houd binnenvuurwerk zoals spuiters en sterretjes minimaal 50 centimeter uit de buurt van brandbare materialen. Steek buitenvuurwerk alleen af op tijden dat het is toegestaan en volg strikt de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Zorg ervoor dat vuurwerk niet om kan vallen. Gebruik bij vuurpijlen een lanceervoet of zorg voor een ingegraven fles of buis om een vuurpijl in te zetten. Let op waar het vuurwerk heen schiet en blus een beginnende brand indien mogelijk. Zorg voor goede blusmiddelen Met een blusdeken kunt u kleine brandjes afdekken en smoren. Het blussen van beginnende branden, binnen en buiten, kan met water maar ook met een brandblusser met sproeischuim of CO2. Poederblussers werken beter maar geven, ten opzichte van sproeischuim en CO2, meer nevenschade. Wat moet u doen bij brand? Mocht er ondanks alle door u genomen maatregelen toch iets misgaan, handel dan als volgt: - Blijf kalm, - Waarschuw de overige bewoners/aanwezigen, - Houd deuren en ramen gesloten om de brand zo min mogelijk ruimte voor uitbreiding te geven, - Blijf dicht bij de grond met uw hoofd (zoveel mogelijk) uit de rook, - Bel na ontvluchting direct 1-1-2. Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen. Met een geschikt brandblusmiddel of een blusdeken kunt u proberen te brand te bestrijden. Blus alleen als u zeker weet dat u zonder gevaar de ruimte kunt verlaten. Vergeet niet dat rook giftige gassen bevat en het inademen van rook gevaarlijk is.