Vaarbewijs I en II halen bij "De Zevenwolden" in Lemmer

LEMMER - De gevaren op het water zijn groot als mensen niet weten wat de regels zijn. Daarom is ook het vaarbewijs in het leven geroepen. Bij Watersportvereniging De Zevenwolden kunnen de bewijzen I en II worden gehaald.

Wie vaak over de waterwegen zwerft, weet hoe druk het daar kan zijn. Motorschepen, kleine visbootjes, snelle vrachtvaarders, (klungelige) zeilers, van alles is te vinden. Het is dan ook niet voor niks dat er ooit een soort ‘Rijbewijs voor op het Water’ is ontworpen. Haarfijn worden dan de verschillen tussen de schepen uitgelegd, maar ook de (voorrangs)regels en de betekenis van borden en boeien worden dan duidelijk. Afgezien van het feit dat het verstandig is om iets meer te weten van de regels op het vaarwater, waardoor het alleen maar veiliger op het water wordt, is het verplicht om zo’n ‘Rijbewijs” te bezitten als mensen met snelle of lange schepen willen varen. Net als voorgaande jaren geeft Watersportvereniging “De Zevenwolden” daarom ook deze winter weer mensen de gelegenheid een cursus te volgen over het Vaarbewijs I en II. De cursusavonden zijn op woensdagen. Het bestuur van De Zevenwolden is de mening toegedaan dat iedere watersporter lid zou moeten zijn van een watersportvereniging. Zij dragen dan namelijk automatisch bij tot de inspanningen die het Watersportverbond zich getroost om de hedendaagse vaarmogelijkheden in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren of uit te breiden. Denk hierbij aan het baggeren van bestaande en het in ere herstellen van vergeten vaarroutes, onderlinge afstemming van brug- en sluis openingstijden, recreatieve betonning op meren en zeearmen voor alternatieve routes enzovoorts. Wie meedoet aan de cursus Vaarbewijs wordt verzocht dus ook direct te worden van de Watersport Vereniging als hij of zij dat nog niet is. Het aanmeldingsformulier kan op de website www.zevenwolden.nl worden gedownload, ingevuld en verstuurd. Cursusmateriaal kan tijdens de eerste cursusavond bij Jaap Frankema besteld worden. Aanmelding liefst per e-mail bij de secretaris, Harm Vollema, e-mailadres: secretaris@zevenwolden.nl of Postbus 73, 8530 AB, Lemmer.