Wat gaan we volgend jaar betalen aan belastingen in Lemsterland?

LEMMER - De Onroerende zaak belasting gaat volgend jaar met 3,75 procent omhoog, de rioolrechten stijgen 4,73 procent. Dit wil althans het college van burgemeester en wethouders. Voor de ozb is dat de macronorm.

De stijging staat wat schril tegenover de waardedaling van de woningen, maar in Lemsterland is de verhoging in vergelijking tot andere gemeenten erg laag. De daling van de waarden van de onroerende zaken is in de tarieven verrekend zodat volgens de voorschriften de opbrengst van de ozb niet meer bedraagt dan de opbrengst van 2011, verhoogd met 3,75 procent. De totale waarde van de woningen is ten opzichte van de waarden van de vorige waardevaststelling met 1,8 procent gedaald. De totale waarde van niet-woningen is met 0,6 procent gedaald ten opzichte van de vorige waardevaststelling. De kosten voor de rioolheffing gaan ook dit jaar weer omhoog. De gemeente wil dat op den duur deze voorziening helemaal kostendekkend wordt gemaakt. Dit betekent dat het tarief voor de afgevoerde hoeveelheid water in 2012 zal worden verhoogd tot 0,90 euro per kubieke meter water. Dit is een stijging van 0,04 cent ten opzichte van 2011. Ook het vastrecht stijgt en gaat van 42,40 naar 44,50 euro per aansluiting. Voor een gemiddeld gezin betekent dit dat de stijging van de rioolheffing zo’n 4,73 procent is. De afvalstoffenheffing en reinigingsheffing wordt volledig verhaald op de vervuilers, maar dat betekent niet dat zij meer kwijt zijn dan in 2011. Een 1-persoonshuishouden betaalt in 2011 een bedrag van 249,24 (was 250,44), een meerpersoons huishouden betaalt 271,92. Dat was 273,24 euro. Alleen mensen die een grotere container voor het gft afval hebben betalen 20 euro per jaar meer.