Vergoedingen voor minima in Lemsterland in 2012 voor minder mensen

LEMMER - Mensen met een minimuminkomen kunnen nog tot 1 februari een beroep doen op verschillende vergoedingen van de gemeente. Het gaat hierbij om mensen met een inkomen in 2011 die lager is dan 125 procent van de bijstandsnorm, dus niet alleen inwoners van de gemeente met een uitkering.

Vanaf februari wordt de inkomensgrens naar beneden bijgesteld, dan zijn de vergoedingen alleen nog voor mensen met een inkomen lager dan 110 procent van de bijstandsnorm. “In 2011 is tot op heden aan 338 cliënten een bijdrage uitgekeerd in het kader van onze minimaregelingen”, vertelt Boudien Janssen van gemeente Súdwest Fryslân, die deze vergoedingen afhandelt voor de gemeente Lemsterland. Tot half november is door 390 cliënten een aanvraag ingediend. “Niet alle aanvragen zijn afgehandeld en een aantal is afgewezen.” Mensen met een laag inkomen hebben vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor bijvoorbeeld een bioscoopbezoek, een lidmaatschap voor een sportvereniging of een krantenabonnement, kunnen deze minima een vergoeding krijgen. Onder de minima vallen ook mensen met een Wmo-voorziening en 65-plussers met een laag inkomen. Bij een laag inkomen kan tevens gebruik worden gemaakt van een collectieve ziektekostenverzekering, de AV Frieso. Minima krijgen dan een uitgebreider aanvullend verzekeringspakket tegen een lagere premie. Meer informatie over vergoedingen voor minima Kijk voor meer informatie over minimaregelingen en aanvraagformulieren op de website van de gemeente Súdwest Fryslân. Of neem contact op via tel. 0515-489000 of breng een bezoek aan de balie Sociale Baken op het gemeentekantoor, Burgemeester Krijgerplein 7 in Lemmer. De balie Sociale Zaken is op maandag, woensdag, en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur geopend.