Omwonenden hebben vrees voor torens locatie Poppen en onnodig bouwen in de Noordelijke afronding

LEMMER - De raadszaal van de gemeente Lemsterland was maandagavond afgeladen met omwonenden van de Noordelijke afronding en met mensen die aan de Zeedijk wonen en die met vrees de toren op de locatie Poppen op zich af zien komen.

Deze woontorens zijn meer dan 15 meter hoog en stuitten op behoorlijk wat bezwaren. Beide partijen zijn van mening dat er beter overleg met hen gevoerd zou moeten worden, maar vragen zich ook af of er niet overal gebouwd wordt terwijl er helemaal geen vraag is naar dure permanente woningen of recreatiewoningen. Bij de noordelijke afronding speelde mee dat de Wind Groep vindt dat zij het recht heeft om daar te bouwen. Het plan dat B&W nu heeft voorgelegd lijkt daarin te voorzien, terwijl de raad eerder heeft uitgesproken daar niet mee akkoord te gaan. Veel van die partijen kwamen maandag trouwens op hun schreden terug op dat besluit. VVD en CDA konden zich nu opeens wel vinden in de plannen. Het coalitiemonisme speelt weer op, gaf CU-er Haaije de Jong daarop als commentaar.