Lemmer Alert: “Opgeschortte plan Rondweg laat iedereen alsnog in de kou staan en biedt geen totaal oplossing”

LEMMER - Ze hadden er haast mee, de mensen achter www.lemmeralert.nl. Want eerder dit jaar stond er voor de Friese Staten en de gemeenteraad van Lemsterland op de agenda om eind dit jaar definitief te kiezen voor de opwaardering van de huidige Rondweg met aquaduct en rotondes. Die haast is nu wat verdwenen. De provincie heeft het plan om de Rondwegproblematiek aan te pakken opgeschoven. Geen geld zo wordt gesteld. Toch wil de groep die vindt dat de voorgestelde oplossing niet daadwerkelijk soelaas brengt graag voor het voetlicht brengen wat ze wil. “En dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. We willen gewoon dat er onderzoek wordt gedaan naar andere mogelijkheden dan die nu worden voorgesteld, zoals een heel andere Rondweg ruim om de ‘noord’ die door de Grote Brekken gaat. Want met de huidige aanpak blijven de problemen, omdat de brug over de Margrietsluis niet wordt meegenomen in het hele verhaal. En daar begint in de zomer de ellende vaak. Daar komt nog bij dat de beroepsvaart rap aan het veranderen is. Containerschepen hebben steeds hogere ladingen en daarvoor moet die brug in de nabije toekomst dus steeds vaker open. En dan kun je wel een deel van het traject aanpakken, maar als er op de rest stuwing ontstaat, verandert er niets.”

Twee jaar lang geen doorvaart? Verder snappen ze niet hoe het zou moeten gaan als er een aquaduct moet worden gebouwd naast de Sylroedebrug. Ze voorzien dan twee jaar lang hooguit een zeer beperkte doorvaart, want als je bij die brug aan het bouwen bent kun je er moeilijk schepen doorlaten is hun gedachte. “En daar gaat de middenstand in het dorp echt last van krijgen. En zie later die toeristen dan nog maar eens terug te krijgen.” Wat er bij de inmiddels honderden sympathisanten en de stuurgroep verder niet ingaat, is dat er niet te praten valt met de gemeente. Herhaaldelijk hebben ze aangegeven om met de wethouder van gedachten te wisselen, maar die zijn altijd afgedaan als niet aan de orde zijnde. “Er wordt gewoon gezegd dat het te duur is, wat wij onderzocht willen hebben. Andere argumenten horen we echter niet. Vijf rotondes op 2 tot 3 kilometer De oplossing die de provincie en de gemeente nu heeft bedacht bestaat uit een opwaardering van de huidige Rondweg. Er komen maar liefst 5 rotondes in een tracé van ongeveer 2 tot 3 kilometer. Dat betekent voor weggebruikers afremmen en optrekken, maar voor vrachtverkeer is het helemaal een crime. “En dat houdt de rest van het verkeer natuurlijk ook alleen nog maar meer op. In het aquaduct is bovendien nog veel minder ruimte. Wat dit voor voordeel moet opleveren, zien wij dan ook totaal niet. Het was anders geweest als er een weg werd gerealiseerd met 4 banen waarvoor in het verleden ook ruimte is gereserveerd. Dan krijg je pas doorstroming. Maar dat maakt niet deel uit van het plan.” Geen totaaloplossing Dat er geen totaaloplossing wordt geboden vindt Lemmer Alert kwalijk. Omdat de brug over de Prinses Margrietsluis van Rijkswaterstaat is, zou er met die tak van de overheid niet te communiceren zijn over een andere oplossing volgens de inleiders tijdens de informatieavond vorig jaar in het gemeentehuis. “Dat is op zich al wel heel vreemd want het gaat over belastinggeld van ons allemaal. Het resultaat is een half plan. En natuurlijk ben je met een half plan goedkoper uit. Maar je lost de verkeersproblematiek er niet mee op en laat zowel de bevolking van Lemmer, zuidwest Fryslân als de toeristen in de kou staan. Bovendien moet de Rondweg in de voorgestelde optie op de schop en dat betekent jarenlang nog veel meer verkeershinder. En als alles klaar is en 40 miljoen euro verder, loopt de boel binnen de kortste keren toch weer vast. Rotondes en het aquaduct met hun bochten en steile hellingen zijn immers enorme obstakels voor het snel toenemende zware verkeer.” Voorstel Lemmer Alert Het actiecomité wil nu eigenlijk vooral dat er ook onderzoek komt naar andere oplossingen. Stilstand is immers achteruitgang, meent de groep en het huidige plan wordt steeds verder door de tijd ingehaald. “Om de ‘zuid’, door de Noordoostpolder en de Baai lijkt de meest aantrekkelijke. Maar om dat betaalbaar te krijgen, zal er eerst de noodzaak moeten zijn om het water in het IJsselmeer drastisch te verhogen vanwege gesmolten gletsjers in de Alpen en een aanzienlijk hogere zeespiegel. Als dat ooit aan de orde komt zou de helft van deze eeuw wel eens verstreken kunnen zijn.” Zelf zien zij daarom het meest in een alternatief ruim om de noord, van de A6 tot net voorbij Lemsterhoek. Met een aquaduct onder het PM Kanaal door in de Grutte Brekken. “De aanleg van die weg zal bijna niemand tot last zijn, want de grond ligt er daar nog maagdelijk bij zoals dat in vakjargon heet. En de aanleg daarvan kost ongeveer even veel als een complete opwaardering van de huidige N359, maar dan wel tot voorbij de brug van het Prinses Margrietkanaal. En dan is er wel een totaaloplossing. Alle overlast vervalt van het huidige tracé door Lemmer, er is een afdoende oplossing voor de bruggen over de Sylroede, het Stroomkanaal en de PM sluis. En er is geen toekomstige overlast als de PM sluizen moeten worden aangepast. Ook de ontsluiting van de nieuwe wijken in Lemmer Noord is daarmee geregeld. Het betekent een duurzame oplossing tot in lengte van jaren.”