Vernieuwende plannen voor Tsjûkemar: ‘Droom die uitkomt’

DELFSTRAHUIZEN - Het grootste en ‘vergeten’ meer van Friesland is volop in ontwikkeling. De Club van Aanjagers van de Tsjûkemar heeft verschillende plannen ontwikkeld.

 

Woensdag zijn deze plannen beklonken: Provincie Fryslân, de Marrekrite, Gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de Aanjagers van de Tsjûkemar hebben hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst. Hiermee is de samenwerking bezegeld tussen burgers en overheden. Het is een unieke overeenkomst: door de overheid als partner te benaderen, krijgen de Aanjagers van de Tsjûkemar (Tjeukemeer) de kans het gebied op hun eigen manier te ontwikkelen.

Ontwikkelingen

De initiatieven uit het uitvoeringsplan komen van onderop en behelzen onder meer de komst van een waterskibaan bij de Ulesprong, de restauratie van de zwemplek en vissteiger bij de Headammen en de bouw van een survivalbaan in Oosterzee. Dit zijn onderdelen van grotere plannen om de gebieden te verbeteren; zo is er een plan voor de zuidoostelijke oever van de Tsjûkemar met ruimte voor wandelpaden, kitesurfgelegenheid en een strand met pier en paviljoen.

Een droom die uitkomt

Het is een droom die uit komt voor Frans Heesen, voorzitter van Aanjagers van de Tsjûkemar. ,,Wij willen graag ons gebied invullen zoals wij dat zelf graag willen. En nu het lukt: ik kreeg zo’n borst van trotsheid. We hebben nu 3,5 jaar geouwehoerd, geluld en vergaderd. En sinds vandaag hebben wij de ruimte om uit te gaan voeren. Toen wij begonnen dacht iedereen: ‘dit wordt een recreatieplannetje’. Dat wordt toeristen halen. Nou, mooi niet. Wij richten het gebied in zoals wij willen recreëren. Als we dat goed doen, zijn we klaar voor elke toerist. En om te zorgen dat de trotsheid die wij hebben in ons gebied nog generaties lang doorgaat, leiden we de jeugd op met de kernwaardes die wij in ons gebied hebben.’’

De kracht van Friesland

De subsidie wordt verleend vanuit het budget Iepen Mienskipsfûns 2018. Het plan van de CvA krijgt in één keer een bedrag voor alle subprojecten. Gedeputeerde van Provincie Fryslân Klaas Kielstra: ,,Ideeën van, voor en door gemeenschap maken krachtig. Dat geldt voor nu en voor de toekomst. Het draait om samen kijken hoe wij samen dingen mogelijk kunnen maken. Mijn gevoel zegt mij dat het hier lukt. De ambities zijn groot voor het vergeten meer en het grootste meer van Friesland. Ik zou letterlijk de verbinding willen zoeken met andere gebieden, in het bijzonder met nabijgelegen Heerenveen. De verbindingen liggen hier al. Het Tjeukemeer verdient de massa die het nodig heeft. Geen massatoerisme, laat dat helder zijn, maar het volume om de prachtige ideeën en initiatieven verder te kunnen dragen. We moeten ervoor zorgen dat het over tien jaar ook nog leeft. Dat is de kracht van Friesland. Dat merk ik hier, maar ook in de rest van de provincie. Die mentaliteit moeten we behouden.’’

Vertrouwen in het project

Gemeente De Fryske Marren onderstreept de positieve energie in het project. ,,Het is vanuit niets een alliantie geworden’’, zegt wethouder Frans Veltman. ,,De ontwikkelingen in het gebied gaan nu in sneltreinvaart. Gemeente De Fryske Marren heeft 450.000 euro geïnvesteerd. Ook wij vinden dat het meer door moet groeien. Met de ondertekening spreken wij uit dat wij vertrouwen hebben in het project.’’

1 miljoen investeren in reuring op het meer

De Marrekrite investeert de komende jaren 1 miljoen euro in de drie eilanden Margjepôle, Ganzetippe en Tjûkepôle. Lourens Touwen: ,,We willen er een bestemmingsmeer van maken. ,,Wij roepen al jaren dat het een bestemmingsmeer moet worden in plaats van een doorvaarmeer. Het is het mooiste theater als je Friesland in komt.’’ Jan van Weperen, Wetterskip Fryslân: ,,We hebben de survivalbaan in wording gezien, het symbool voor het werk dat de groep van Aanjagers is tegengekomen en wat ze gaan overwinnen. Want als die survivalbaan er is, dan is het een echt overwinning voor iedereen die hierbij betrokken is.’’

Brenda van Olphen