Brug over Tjonger wordt vernieuwd

LANGELILLE - De brug over de Tjonger, bij het Krompad in Langelille, wordt vernieuwd. De huidige brug is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog (1944) gebouwd en voldoet niet meer aan de eisen van de tijd.

FARSK buro voor architectuur en bouwkunde ontwierp een nieuwe brug die past in het landschap. Op maandag 18 februari starten de gemeentes De Fryske Marren en Weststellingwerf met de sloop van de huidige brug. Op 1 april moet de brug klaar zijn.

Omrijden

Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Langelilleweg, Kooisloot, Meester Wijmaweg, Bandsloot, Middenweg, Hoofdweg, Duimstraat en Krompad. Dit is in totaal een afstand van ongeveer 15 kilometer. De route wordt bewegwijzerd. Voor fietsers en wandelaars komt een tijdelijke brug, in de buurt van de huidige brug. Tijdens de werkzaamheden is er geen scheepvaart mogelijk.

Kortere uitvoeringstijd door nieuwe werkmethode

De gemeentes werken samen met aannemer Koninklijke Oosterhof Holman en Ingenieursadviesbureau Sweco. Het uitgangspunt is zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving en een zo kort mogelijke stremming van de brug. ,,Door samen te werken volgens een nieuw methode (LEAN), kunnen we de uitvoeringstijd flink verkorten’’, meldt De Fryske Marren. ,,Dit betekent bijvoorbeeld dat we intensiever samenwerken en op een andere manier ontwerpen en uitvoeren, zodat we tijdens de uitvoering sneller kunnen werken.’’

Nieuwe brug passend in het landschap

De nieuwe brug krijgt een heel ander aanzien dan de huidige brug. FARSK kreeg van de beide gemeenten de opdracht om een slanke, open brug te ontwerpen, met oog voor het landschap. Die opdracht is uitgewerkt in de vorm van een moderne brug, met een doorvaart van 10 meter breed en 3 meter hoog, van beton en verzinkt staal in zwart en grijs. Bij het ontwerp keek FARSK specifiek naar het landschap. In het gebied is de verkaveling van weer en ribben – water en land – duidelijk te zien. Dat komt terug in de brug, onder andere in de balustrade. Ook in het reliëf in de staanders zitten speelde accenten. ,,Zo is er steeds weer wat te ontdekken in de brug. Je snapt hem niet in een keer”, legt architect Jakob Bosma uit.

Symmetrie en eenvoud

De huidige brede betonnen staanders worden in de nieuwe brug slanke, tapse pilaren in een donkere kleur. Daarmee krijgt de rivier optisch meer ruimte. Voor de recreatievaart betekent dit dat er straks ook meer overzicht is. ,,Symmetrie en eenvoud zijn de basis van de nieuwe brug”, aldus Bosma. Daarnaast is er bij het ontwerp, in samenspraak met de IJswegencentrale, rekening gehouden met kluunvoorzieningen voor schaatsers. De gemeenten investeren samen € 500.000 in het project.