Samenwerking Pastiel en gemeente loont: 180 mensen hebben werk

JOURE - Kandidaten bij Pastiel vonden in 2018 sneller een baan. In 2018 daalde het uitkeringsbestand van gemeente De Fryske Marren met 13%: van 896 naar 780 uitkeringsgerechtigden. Daarmee is de daling van 10% in 2017 ruimschoots overtroffen.

Hoge uitstroom in De Fryske Marren

Dat het uitkeringsbestand de laatste jaren zo snel daalt, komt doordat steeds meer mensen via Pastiel een werkplek krijgen. De Fryske Marren biedt al haar inwoners die een uitkering aanvragen een traject aan bij Pastiel. Concreet betekent dit dat 180 mensen door Pastiel aan een baan zijn geholpen. Daarnaast controleert De Fryske Marren strenger bij de aanvraag van een uitkering. Ook het economisch herstel levert een positieve bijdrage.

,,De arbeidsmarkt trekt sterk aan en daar hebben we van geprofiteerd,’’ vertelt Joke Bandstra, manager van Pastiel. Pastiel begeleid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam werk. Werkgevers zijn in deze tijd meer bereid mensen met een grotere afstand een kans te geven. Door het werkgeversnetwerk van Pastiel kan de match tussen werkgever en werknemer vaak snel gemaakt worden.

Mooi resultaat

Wethouder Luciënne Boelsma: ,,Nu de economische wind mee zit, zet De Fryske Marren alles op alles om zo veel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te krijgen. Iedereen moet namelijk de kans krijgen om mee te profiteren van de verbeterde economie. Ik ben bijzonder trots op de resultaten die De Wurkjouwer en Pastiel in onze gemeente hebben bereikt. Zij hebben veel mensen een mooie toekomst geboden.”

De gemiddelde uitstroom in 2018 van Pastiel is 67% en in 2017 was dit 63%. Gemeente Sudwest-Fryslan haalde de 69%, Gemeente de Waadhoeke 57% en de Gemeente Harlingen 64%.