Burgervader trekt boetekleed aan over AZC

BALK - De burgemeester heeft donderdag het boetekleed aangetrokken toen het op een informatieavond ging over het asielzoekerscentrum. Dat schrijft hij in zijn blog.


Hij geeft aan dat mensen vinden dat hun verrouwen is geschonden en dat het herstel daarvan moeilijk is en langzaam gaat. ‘Ik hoop dat we een begin hebben kunnen maken. En verwacht dat we met de zorgvuldige precedure die nu op gang komt een AZC mogelijk maken dat opnieuw een mooie plek in de Balkster samenleving gaat innemen.’

Zorgvuldig


Hij schrijft verder dat hij hoopt dat veel aanwezigen hebben gemerkt dat de gemeente die heropening weliswaar snel, maar toch heel zorgvuldig mogelijk willen maken. ‘Ook met aandacht voor de gevoelens van de mensen in Balk. Ik ben er van overtuigd dat veel inwoners heel positief zijn ten opzichte van het AZC. Het is twee jaar heel goed gegaan en dat kan opnieuw.Tijdens de informatieavond waren er ook mensen die nog vragen hebben bij de heropening. Omdat ze vinden dat de procedure in 2015 niet goed is verlopen of omdat ze zich minder veilig voelen in eigen dorp. Ook kwamen negatieve ervaringen met de gemeente in andere kwesties aan de orde. In overleg met de directie van het AZC en de politie moeten we ons best doen de procedures goed te doorlopen en aandacht te hebben voor de (verkeers)veiligheid.’

 

Hij stelt dat als het over vertrouwen in de overheid gaat, hij vindt dat hij een taak heeft. ‘Na afloop van de bijeenkomst heb ik met verschillende mensen gesproken over hun ervaringen met de gemeente. Ik kan besluiten van jaren geleden niet terug draaien. Maar ik kan wel in gesprek gaan, luisteren en uitleggen hoe we nu tegen zaken aankijken. Dat we oprecht proberen het algemeen belang en individuele belangen zou goed mogelijk tegen elkaar af te wegen.

 

Meintje Haringsma