NCPN stelt vragen over boetes Participatie wet

LEMMER/JOURE - Rinze Visser heeft namens de NCPN vragen gesteld aan het College van B&W over de Participatie wet.

In 2018 zijn in het kader van de wet 233 bestuurlijk boetes opgelegd. De politieke partij wil weten wat het totaalbedrag aan opgelegde bestuurlijke boetes Participatiewet is, het aantal uitgesplitst naar verschillende (vermeende) gedragingen van inwoners en hoeveel geld de bestuurlijke boetes de gemeente heeft opgeleverd.