Onderwijsstichtingen Odyssee en Gearhing in 2020 samen verder

LEMMER - Met de ondertekening van de intentieverklaring, is maandag 21 januari het startschot gegeven voor het fusieproces tussen onderwijsstichtingen Odyssee en Gearhing. Het fusieproces moet leiden tot een samengaan van beide organisaties per 1 januari 2020.

Gearhing heeft onder andere een zestal scholen in Lemmer, Echtenerbrug, Bantega en Oosterzee in haar beheer. Odyssee zit met name in Sneek en Harlingen. ‘De fusie biedt veel kansen voor versteviging van de onderwijskwaliteit’, melden de twee stichtingen in een gezamenlijk bericht. ‘Specifieke kennis en expertise op ondersteunende processen worden gebundeld en er kan efficiënter worden ingekocht. Zo ontstaat ruimte voor verbetering en dat gaat niet ten koste van middelen die beter in het primaire proces ingezet kunnen worden.’

Fusieproces

De fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor de meeste betrokkenen niet erg zichtbaar zijn. De scholen behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit. De groep bovenschoolse ondersteuners zullen wel intensief gaan samenwerken. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt tijdens het fusieproces uitgewerkt.

Het fusieproces is vanaf de zomer 2018 voorbereid met onder andere een onafhankelijk vooronderzoek op de kans van slagen van het samengaan van beide organisaties. De resultaten zijn aan beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en raden van toezicht voorgelegd en als zeer positief bestempeld.