Follega in Beweging al 15 jaar actief

FOLLEGA - Ruim 15 jaar geleden werd Bert Schotanus door Bea Schilstra benaderd om in dorpshuis van Follega de mogelijkheid te bekijken welke bewegingsactiviteiten mogelijk waren.

Want ook toen was het belangrijk om te bewegen. Vooral het gezondheidsaspect kreeg een grote rol binnen de sport en bewegingswereld. 

 

Zo ontstond er een groepje van 14 personen die actief gingen bewegen in het dorpshuis Irene. Doel was om een laagdrempelig vorm van bewegen aan te bieden waarbij het sociale element centraal moest staan. In het begin werd iedere week een andere spel/bewegingsvormen aangeboden. Maar na een paar maanden bleek dat de mogelijkheden beperkt waren. Zo ontstond er een drietal bewegingsvormen die laagdrempelig waren en iedereen waar iedereen met plezier aan mee doen.

 

Nog steeds komen de mensen iedere vrijdagmiddag naar dorpshuis Irene om lekker een uurtje te bewegen. Alle aspecten komen dan aan de order. Zo begint men met een warming-up, lopen met losmaak oefeningen en grondoefeningen. Daarna komt het spelelement, een aangepaste vorm van volleybal. Hierbij spelen twee teams, vier tegen vier, met een overball volleybal. Onder het motto meedoen is belangrijker dan winnen worden er dan drie sets gespeeld. Met een lach en een traan en toch ook wel fanatiek strijden beide teams om de punten. Ofschoon deze olympische gedachte de boventoon heeft is winnen ook bij de spelers wel belangrijk.