Meer huizen mogelijk in plan Delfstrahuizen-West

DELfSTRAHUIZEN - Een wijziging in het bestemmingsplan staat vijf extra woningen toe binnen het uitbreidingsplan Delfstrahuizen – West.

Het plangebied betreft het uitbreidingsplan Delfstrahuizen – West ten westen van de Marwei en ten noorden van de Pier Christiaansleat en ingeklemd tussen Delfstrahuizen en de Tsjûkemar.

Met ingang van vrijdag 18 januari 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerp-wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen met de bijbehorende stukken ter inzage bij het gemeentehuis in Joure en de servicepunten in Balk en Lemmer.

Lees ook: Opgeknapt nieuwbouwplan voor Delfstrahuizen