Nieuwjaarsontmoeting De Zonnebloem

LEMMER - De Zonnebloem, afdeling Lemmer, verwelkomde op 8 januari 25 gasten en 10 vrijwilligers op de Nieuwjaarsontmoeting in Ûs Haven.

Voorzitter Trijntsje de Jong opende de middag en wenste iedereen een goed nieuwjaar. Het werd een gezellige middag die onderbroken werd met het voordragen van 2 gedichten door Anneke Coehoorn en vrijwilligster Klaasje van der Vecht namens een gast. Rond 16.00 uur werd de middag afgesloten door vrijwilligster Pia van Hengel die de gasten en vrijwilligers bedankte voor hun inzet om de Nieuwjaarsontmoeting mogelijk te maken.

Dit jaar organiseert De Zonnebloem afdeling Lemmer verschillende uitjes. Zo is op 26 januari het concert van Willeke Alberti in De Hege Fonnen. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Aanvang is om 14.00 uur.

De Zonnebloem is altijd op zoek naar vrijwilligers. Neem voor meer informatie contact op met Rose Groen telefoon 0514 852102, Hammie Keizer telefoon 0514 564838, Pia van Hengel telefoon 0514 563931 en Jantine Lustig telefoon 0524 562231.