Iepen Mienskipsfûns weer open

FRYSLAN - Streekwurk Zuidwest-Fryslân werkt met overheden, maatschappelijke organisaties en burgers aan de leefbaarheid van de regio. In 2018 zijn door Streekwurk Zuidwest-Fryslân 83 projecten kunnen ondersteunen met een bijdrage vanuit het IMF.

Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 15 februari 2019 (17.00 uur) staat het IMF weer open voor subsidieaanvragen. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Fryslân initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid van wijken, dorpen en steden.