AZC Balk toch weer open

BALK - Gemeente De Fryske Marren is van plan medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om het azc in Balk te heropenen. Het centrum kan tot 17 maart 2022 weer gebruikt worden. Er zal aan dezelfde voorwaarden worden voldaan als toen het centrum eerder openging. Dat betekent dat geprobeerd wordt om het merendeel gezinnen te laten zijn. Er kunnen 500 mensen in het centrum gaan wonen.

De gemeente houdt daarom op 24 januari een informatiebijeenkomst om 19.30 uur in zalencentrum De Treember, Bogrmanstraat 3 in Balk.

Extra opvangplaatsen nodig

Volgens de gemeente heeft het COA over het hele land extra opvangplaatsen nodig. Daarom heeft zij gemeente De Fryske Marren verzocht om het azc in Balk weer te openen. Het COA sloot het azc per 1 oktober. De gemeente heeft de mogelijkheid voor een heropening onderzocht en met verschillende belanghebbenden in Balk gesproken. Daarnaast ziet de gemeente het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ruimte te bieden voor de opvang van asielzoekers. Het huidige azc in Balk is een geschikte locatie vindt ze.

Uitleg over de procedure

Tijdens de informatiebijeenkomst gaat het COA in op de achtergronden van het besluit tot sluiting van het AZC en het verzoek tot heropening ervan. De gemeente geeft uitleg over de procedure die ze wil volgen met het oog op heropening van het AZC. Tijdens de avond is er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Op de vraag aan de gemeente wat de procedure gaat worden, omdat het centrum er in feite nog steeds illegaal staat, heeft de redactie van de Balkster Courant nog geen antwoord gekregen.

Grillig

De afdeling voorlichting van het COA zegt het de sluiting en vervolgens de vraag om opnieuw te openen wordt ingegeven door allerlei factoren die van te voren niet zijn in te schatten. Ook gaat het COA er volgens de afdeling niet alleen over. ‘We hebben te maken met een enorme grilligheid van instroom en uitstroom van mensen, maar ook met prognoses. Bovendien nemen we dat besluit niet alleen. Ook het ministerie belist mee en er wordt gekeken naar mogelijkheden elders in het land.