Meer bevallingen in Tjongerschans in 2018

HEERENVEEN - Ziekenhuis Tjongerschans sluit het jaar 2018 af met meer bevallingen dan het jaar ervoor. Afgelopen jaar stond de teller op 1.157 bevallingen, in 2017 vonden 1.143 bevallingen in Tjongerschans plaats. Een opvallende stijging gezien de demografische ontwikkelingen in de regio.

De bevallingen werden zowel door gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen van het ziekenhuis (klinisch) als door de eigen verloskundige en kraamverzorgenden van de patiënten (poliklinisch) begeleid. Er is dus een groei in het aantal aanstaande ouders die bewust kiest voor een bevalling in het ziekenhuis. Een mogelijke oorzaak is het feit dat toekomstige ouders steeds vaker kiezen voor de zekerheid van medische zorg binnen handbereik als dat nodig mocht zijn. Overigens ligt het percentage thuisbevallingen in het verzorgingsgebied van Tjongerschans (waaronder de kop van Overijssel, de Noordoostpolder en delen van Drenthe) nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Toename uit Noordoostpolder en Urk

Het ziekenhuis ziet een toename van aanstaande ouders uit de Noordoostpolder en Urk dat naar Tjongerschans komt. Samen met de Antonius Zorggroep in Sneek vangt Tjongerschans een deel van de patiënten op die voorheen op het failliete Zuiderzeeziekenhuis (MC IJsselmeerziekenhuizen) in Lelystad waren aangewezen.