Gemeente besteedt welzijnswerk uit aan ander, Miks Welzijn moet stoppen

JOURE - Gemeente De Fryske Marren heeft het welzijnswerk gegund aan Stichting Tinten Groep. Dat betekent onder andere dat Miks Welzijn wordt opgeheven. De Tinten Groep start op 1 september 2019.

Teleurstellend

,,Dat vinden wij heel teleurstellend’’, zegt directeur van Miks Welzijn Kleis Pit. ,,Veertig jaar hebben wij ons ingezet voor de gemeente en nu eindigt het tijdperk. Wij hebben het gewoon niet gehaald’’. Het bestuur wil de ongeveer dertig medewerkers zoveel mogelijk overdragen aan Stichting Tinten Groep. De onderhandelingen starten na 31 januari, wanneer de aanbesteding definitief is. Miks Welzijn ontving ieder jaar tussen de 1,6 miljoen en 2 miljoen aan subsidies van de gemeente.

Timpaan

Fokko Visser van Timpaan Welzijn zegt weinig last te gaan hebben van het feit dat de gemeente De Fryske Marren afscheid van hen neemt als het om de dienstverlening op het sociaal vlak gaat. ‘De Fryske Marren was voor ons een hele kleine opdrachtgever,’ zo stelt hij. Ook het overgaan van medewerkers van Timpaan naar een nieuwe organisatie is volgens hem niet aan de orde. 

Jongerenwerk

Ook het jongerenwerk van Van der Holst Coaching stopt per 1 september in Gemeente De Fryske Marren. Rob van der Holst: ,,Het is jammer, want wij hebben wel verschil gemaakt . Vooral op de scholen. Ik ben benieuwd of ze onze positieve dingen vasthouden. Ik hoop dat Tinten oog heeft voor onze resultaten.'' 

Nieuwe doelen

Gemeente De Fryske Marren heeft samen met vele inwoners(initiatieven), verenigingen en (vrijwilligers)organisaties nieuwe doelen geformuleerd voor het welzijnswerk. De gemeente heeft alle geïnteresseerde welzijnsorganisaties de gelegenheid geboden om een aanbod te doen voor het uitvoeren van het welzijnswerk en op basis van deze aanbiedingen een keuze gemaakt. De aanbiedingen van de geïnteresseerde welzijnsorganisaties (inschrijvers) zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie met zowel medewerkers van de gemeente als onafhankelijke externe leden. De beoordelingscommissie was unaniem van mening dat de Stichting Tinten Groep het beste invulling aan het welzijnswerk kan geven.

Overgang

Het komende half jaar wordt gewerkt aan de overgang van medewerkers, activiteiten en locaties van de huidige aanbieders (Miks welzijn, Timpaan Welzijn en Van der Holst Coaching) naar de nieuwe organisatie. De huidige welzijnsorganisaties dragen hun werkzaamheden per 1 september over aan de Tinten Groep.