Kuieren door oud-Lemmer

LEMMER - Het kon niet uitblijven. Al dat schitterende materiaal op de website Spanvis van Roelie Spanjaard-Visser en het Facebook Lemmer oude foto’s en berichten verdient een boek waarin het beeld van De Lemmer van weleer voor eeuwig wordt vastgelegd.

Roelie Spanjaard-Visser en Hendrik Bootsma gaan het komende jaar enthousiast werken aan een groot Lemmerboek van weleer waarbij ze straat voor straat, steeg voor steeg en de haven afstruinen in hun indrukwekkende archief. Veel is al geplaatst, maar ongeordend en er ligt nog veel meer in boeken, ordners en mappen verborgen. Ook tal van verhalen dienen aan al die oude foto’s van woningen, winkeltjes, bedrijfjes en Lemsters te worden gekoppeld.

Daarbij doen de beide samenstellers ook nadrukkelijk een beroep op alle Lemsters die nog vergeten materiaal in oude albums of doosjes hebben liggen, beelden van weleer die eindelijk eens voor de dag komen en een licht werpen op het alledaagse leven van weleer in ons aller Lemmer. Maar ook verhalen willen zij opdiepen. Herinneringen aan het wonen en werken, aan het schoolleven, het schoolreisje, het straatleven met venters op bakfietsen, met handkarren en hondenkarren, de boderijders en schippers, de visserij en scheepvaart over de Zuiderzee en door de Friese wateren, de zorg voor armen en zieken, de kermis, Sint Maarten, Sinterklaasfeest, kerst en oud en nieuw. Maar ook de tram zal in dat straatbeeld niet ontbreken. Vergeet ook niet de strenge winters waarin Lemsters de strijd aanbonden met de elementen, in hun werk en in de schaatssport. Ook aan de recreatie op het strand en tijdens het skûtsjesilen zijn vast nog indrukwekkende verhalen verbonden. Roelie en Hendrik vernemen het graag om hun werk te klaren.

Met van haar inwoners wordt het een groot boek van voor en door de eigen Lemsters. Een historisch document van eeuwige waarde, een bezit dat gekoesterd gaat worden en in de kast van geen enkele Lemster mag ontbreken.

Voor de begeleiding van dit project kunnen de beide samenstellers rekenen op de vakbekwame hulp van Gerben D. Wijnja die in de afgelopen 40 jaar al menig boek samenstelde. Over definitieve uitvoering, het formaat, de omvang in pagina’s en de prijs kunnen ze nu nog geen uitspraken doen.

Reacties kunnen worden verstuurd naar Hendrik Bootsma: Parkstraat 98 8531 KC Lemmer; Mail: kiyabo@ziggo.nl /kiyabo@hotmail.com of Roelie Spanjaard-Visser j.spanjaard@upcmail.nl