Provincie Fryslân verlengt Friese ganzenaanpak

FRYSLAN - Het college stelt Provinciale Staten voor de ganzenaanpak tot en met 2023 te verlengen. Verlenging zorgt ervoor dat de verscherpte aanpak meer tijd krijgt zich te bewijzen en levert duidelijkheid in het veld op bij onder anderen boeren en jagers.

Bovendien geeft verlenging ruimte om de Europese ganzenaanpak in het vervolg op te nemen. Deze Europese aanpak is volgend jaar nog niet klaar. De huidige aanpak loopt tot 2020. Dit betekent dat de provincie in 2019 al had moeten starten met het maken van nieuw ganzenbeleid. Het college vindt dat dit te vroeg komt. Oorspronkelijk liep de ganzenaanpak van 2014-2020. In 2017 kwam er na een tussenevaluatie een verscherpte aanpak.