Schop in de grond voor glasvezel van DFMopGlas

JOURE - De eerste schop is in de grond gegaan. Ter hoogte van De IJzeren Man op industrieterrein De Ekers is de eerste meter kabel de grond in die bewoners en bedrijven van gemeente DFM een stap dichterbij glasvezel brengt.

71 kilometer glasvezel

De eerste fase voor DFMopGlas is aanleg van een hoofdaansluiting van 71 kilometer glasvezel waarvoor 54 kilometer wordt gegraven. De kabel begint bij Sneek, gaat om Joure heen, achter Heerenveen langs, terug door Heerenveen naar Lemmer. April 2019 is dit hoofdtraject klaar en is DFMopGlas al begonnen met het maken van aansluitingen. De start heeft lang op zich laten wachten. Waar gemeente De Fryske Marren alle medewerking verleent aan het initiatief van De Fryske Mienskip op Glas, laat Provincie Fryslân de inwoners van grijze adressen lang op het beloofde nieuwe beleid wachten.

Tjeukemeer rond

DFMopGlas is in 2015 gestart. Anja Rombout uit Vegelinsoord en Jaap Bosma uit Terkaple bundelden samen met een paar initiatiefnemers die al wat langer bezig waren de krachten en werd onderzoek gedaan naar haalbaarheid van een coöperatief netwerk en een business case gebouwd. Alle dorpshuizen van de gemeente ging men langs om inwoners te informeren over het belang van glasvezel en snel internet. Rondom het Tjeukemeer hebben de bestuursleden echt huis-aan-huis een hele toer afgelegd. Maar met resultaat: het kan.

Internet is Nutsvoorziening

,,Het internet is een Nutsvoorziening geworden’’, zegt Rombout. ,,Wij vinden het allemaal heel normaal dat wij kunnen tv-kijken en internetten. Zonder die media ben je nergens. Het is bijna net zo noodzakelijk als de waterleiding en elektriciteit. Maar het is het officieel niet. Dus wordt het overgelaten aan de markt. Die markt laat mensen in de steek en daarmee blijven de mensen in het buitengebied zitten zonder toekomstbestendige voorziening, dus verstoken van diensten die elders normaal zijn. De miljoenen winsten van marktpartijen vliegen naar buitenlandse aandeelhouders. Daar ziet de regio dus niets van terug. Het wordt tijd dat de burger zelf de baas wordt van de aansluiting. Het is ook bizar dat je betaalt voor iets dat je helemaal niet krijgt. Iedereen krijgt een landelijk tarief. De één krijgt daarvoor misschien wel wat ie had verwacht, terwijl de ander voor dezelfde prijs 0.2 Mb downloadsnelheid krijgt, terwijl die wel voor 40 betaalt. Je krijgt daar niet je melkrobot voor aan de praat.’’

Witte en grijze aansluitingen

Het zijn de grijze aansluitingen waar Rombout en Bosma zich nu voor in zetten. Dit zijn woningen die een aansluiting bij KNP én Ziggo kunnen hebben. Voor de witte aansluitingen, woningen met alleen een aansluiting van KPN hebben legt Kabelnoord met steun van de Provincie een glasvezelnetwerk aan. De Fryske Marren telt 28.000 aansluitingen, daarvan krijgen maar 1750 een aanbieding van Kabelnoord.

Overgeslagen

DFMopGlas vindt dat ook de andere burgers een aansluiting zouden moeten kunnen krijgen. Bosma laat zien wat hun grote zorg is. Een kaart van Friesland staat op het scherm. De witte stippen rondom het Tjeukemeer zijn de witte aansluitingen. De rode lijn is het netwerk van Kabelnoord. Het passeert bijna 10.000 huizen die niet door Kabelnoord aangesloten mogen worden.

Massa maken

De groene stippen zijn de grijze aansluitingen, de witte maken maar 6% van het totaal aantal aansluitingen uit. ,,Bij alle mensen gaat straks voor die 6% de stoep open voor Kabelnoord, maar de overige bewoners worden daarover niet geïnformeerd’’, zegt hij. Het zijn de grote partijen die het buitengebied laat zitten, volgens Bosma. ,, Kabelnoord is een klein commercieel kabelbedrijf, dat gespaard heeft om bij haar eigen klanten de kabel door glasvezel te vervangen: het oude systeem vervangen voor een beter systeem. Dat hadden wij ook verwacht van marktwerking. Maar aandeelhouders van de huidige marktpartijen maken zich alleen druk om de winst. Dure gebieden pakken ze niet aan. Je kunt daar alleen iets tegen doen door met z’n allen massa te maken en eigenaar te worden. Daar staat een burgerinitiatief met een coöperatie voor op.’’