Wegen binnen De Fryske Marren binnen drie uren nat gestrooid

JOURE - Gemeente De Fryske Marren heeft de strooiroutes aangepast. De routes zijn zodanig opgesteld dat alle hoofdroutes binnen drie uur kunnen worden gestrooid. Met de realisatie van de nieuwe gemeentewerf in Lemmer en het opheffen van de locatie in Balk, was het noodzakelijk om de routes aan te passen.

Daar waar de gemeente grenst aan provinciale wegen en buurgemeenten, zijn specifieke afspraken gemaakt. Daardoor voorkomen ze dat locaties in de hoofdroutes zijn die niet worden gestrooid. De Fryske Marren maakt gebruik van een andere methode. Nat strooien is een techniek die de impact van gladheidsbestrijding op de beplanting minimaliseert. Bij de techniek wordt zout met water gemengd, waardoor minder zout nodig is. Daarnaast kleeft het zout beter aan de weg en wordt er minder uitgereden naar de bermen.