‘Heb respect voor onafhankelijke positie leden van de raad’

DFM - De burgemeester riep tijdens zijn nieuwjaarsspeech op om respect te hebben voor de onafhankelijke positie die leden van de raad moeten innemen. ‘De leden van de gemeenteraad hebben nogal wat voor de kiezen gehad. Het is niet altijd gemakkelijk om het algemeen belang te behartigen en zonder ‘last’ tot een verantwoord besluit te komen. Ik hoop dat inwoners en organisaties zich dat realiseren en ook respect hebben voor de onafhankelijke positie die leden van de raad moeten innemen.’

Volgens een artikel in de Leeuwarder Courant worden wethouders soms zelfs bedreigd. De burgervader zou daarop soms zelf de telefoon oppakken en die mensen bellen.

Belangrijke en zware onderwerpen

Volgens het artikel zou het gemakkelijker zijn om zomaar iets te versturen via social media of via een mail dan in een persoonlijk gesprek.. Ook stonden er afgelopen jaar belangrijke onderwerpen op de agenda die de gemoederen flink bezighielden, zo liet hij weten. ‘We hebben dit jaar ook een aantal belangrijke en zware onderwerpen op tafel gehad. De stijgende uitgaven in het sociaal domein en de daarom noodzakelijke bezuinigingen. De discussie over de zandwinning in het IJsselmeer. De aanleg van een natuurbegraafplaats. De besluitvorming over verplaatsing van een supermarkt in Lemmer. En twee kadernota’s.’