‘Nieuwe begroting gaat pijn doen’

DFM - Er moet weer bezuinigd worden in de gemeente De Fryske Marren en dat gaat pijn doen. Dat zei burgemeester Fred Veenstra woensdagavond tijdens zijn nieuwjaarsspeeecht.

‘In de komende maanden gaan we intensief aan de slag met ons gemeentelijke huishoudboekje. Net als veel andere gemeenten geven we meer geld uit binnen het sociaal domein dan we hebben begroot. Dat moet anders. En dus moet er worden bezuinigd. Daarvoor nemen we de hele gemeentelijke begroting onder de loep.’

Merken

‘Een aantal miljoenen bezuinigen kan niet zonder pijn. We zullen het gaan merken in bijvoorbeeld de uitvoering van gemeentelijke taken of binnen de eigen organisatie. Uitgangspunt moet blijven dat wie recht heeft op een voorziening binnen het sociaal domein, die ook zal blijven krijgen. Een ander uitgangspunt is dat een aantal nieuwe onderwerpen waarover bij de recente kadernota is besloten, niet ter discussie staan. We moeten ook verder met de ontwikkeling van onze gemeente.

Ook hier is het gesprek noodzakelijk. Gesprek binnen de gemeentelijke organisatie, met de gemeenteraad, maar ook met organisaties en instellingen op het moment dat de eerste contouren van bezuinigingsplannen helder worden.’