Gemeente investeert extra in 200 statushouders

JOURE - De Fryske Marren begeleidt de komende vier jaar 200 statushouders naar werk. Dat is de helft van het aantal statushouders die nu in projecten van Vluchtelingenwerk en De WurkJouwer zitten. In 2019 gaat de gemeente De Fryske Marren hierin € 250.000 extra investeren.

‘Een ambitieus doel, waar gerichte taalondersteuning en intensieve begeleiding voor nodig is’, meldt de gemeente. ‘Er is door de verschillende instellingen binnen De Fryske Marren hard gewerkt aan het stroomlijnen van de processen en het bevorderen van de samenwerking. Het gaat om het azc, Vluchtelingenwerk, Pastiel, De WurkJouwer, Friesland College, werkgevers en gemeente De Fryske Marren. Hierdoor worden trajecten beter op elkaar afgestemd. Daarnaast neemt de gemeente de regie in handen en gaat meer investeren in de begeleiding en coaching van statushouders bij Pastiel en De WurkJouwer.’

Eigen verantwoordelijkheid statushouder

Het project ‘Mijn Toekomst’ van Vluchtelingenwerk het de bewustwording vergroten van de statushouder om eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden te zien in De Fryske Marren. Ook wordt binnen dit project gewerkt aan het vroegtijdig op gang brengen van integratie, door middel van praktijklessen en bezoeken aan bedrijven. De beheersing van de taal is een belangrijke voorwaarde. Door te investeren in extra taalondersteuning krijgen statushouders de mogelijkheid om door te stromen naar de entree opleiding. Met deze opleiding, die door het Friesland College samen met De WurkJouwer wordt gegeven, kunnen zij een (mbo)startkwalificatie behalen. Inmiddels hebben 49 statushouders in de Fryske Marren nu betaald werk of worden binnen het mbo opgeleid naar een startkwalificatie.

Aantal uitkeringen daalt

‘Als het doel wordt gehaald, besparen wij niet alleen een veelvoud van dit bedrag, maar geven bovenal een groot aantal inwoners de kans om mee te doen en te participeren in De Fryske Marren’, meldt de gmeente. Met deze maatregelen anticipeert gemeente De Fryske Marren alvast op de wetswijziging van de Wet inburgering 2020. Daarin krijgen gemeenten op het gebied van inburgering de regie en gaan meer doen om administratieve en financiële begeleiding te bieden aan statushouders. De Fryske Marren heeft besloten hier niet op te wachten, maar nu alvast noodzakelijke maatregelen te nemen om integratie te bevorderen.