Agenda | Excursie Warkumerwaard

Workum - De Warkumerwaard is een natuurgebied aan de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied staat bekend om de vele vogels die hier broeden, voedsel zoeken, rusten en overwinteren.

Normaal is het gebied niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 30 januari is er een unieke gelegenheid om onder leiding van een gids van It Fryske Gea de Warkumerwaard te verkennen. De excursie start om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Laarzen en een verrekijker zijn aan te bevelen. Opgave kan tot vrijdag 29 januari 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Invloed van zout water De Warkumerwaard is van oorsprong een zandplaat in de Zuiderzee. Toen de Zuiderzee eenmaal werd afgesloten viel het gebied droog. Het grootste deel werd in cultuur gebracht, maar heeft zijn open en weidse karakter behouden. Langs de buitenrand ligt het meest natuurlijk deel met diverse schelpenbanken en zandplaten. Op de banken komen grote aantallen kokmeeuwen en visdiefjes voor, maar ook de grutto, kluut en de bontbekplevier vinden hier een plekje. Achter de schelpenbanken liggen de natte, onbemeste graslanden waar verschillende bijzondere planten staan als melkkruid, zilte waterranonkel en aardbeiklaver. Kortom, de Warkumerwaard is de moeite waard! Excursie: Winterexcursie Warkumerwaard Datum: Zaterdag 30 januari Tijdstip: 9.30-11.30 uur Locatie: Nabij Workum Kosten: Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per persoon. Opgave: kan tot vrijdag 29 januari 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448.