SeniorWeb Zuidwest Fryslân Windows 10 proof

Bolsward -  Senioren (>50+) kunnen voor elke digitale / computervraag bij Seniorweb terecht. Dat kan in de zes leercentra in  Bolsward, Makkum, Balk, Joure, Lemmer en Sneek.

In die leercentra beschikt seniorweb over computers met de nieuwste programma’s . Tijdens de wekelijkse inloopmomenten in deze zes leercentra kan men gewoon even rondkijken, vragen stellen over workshops, cursussen, hard- en software en is er tijd en gelegenheid om vragen over hard- en sofware te beantwoorden. Er worden  in de zes leercentra inloopmomenten, workshops, kortere en langere cursussen georganiseerd. Dit in de leslokalen waar ca. tien computers klaarstaan. Seniorweb stimuleert het meebrengen van eigen laptop, notebook, tablet, mobile telefoon met uw eigen programma’s. D Seniorweb beschikt over de nieuwste programma’s (Windows 10), en heeft veel kennins over apps en wil in 2016 senioren informeren over DigiD en het gebruik van de DigiD. Kijk verder op: www.seniorwebzwf.nl. of bel: 0513-435665