Supermarkten blijven in centrum Lemmer

LEMMER - Supermarkten moeten in het centrum van Lemmer gevestigd blijven. Dat stelt het College van Burgemeester en Wethouders na een verkennend onderzoek. De aanleiding van het onderzoek was de mogelijke verhuizing van de Lidl naar de Polle 15.

Het college heeft besloten om de conclusies uit het onderzoek over te nemen en daarom in principe geen planologische medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van één of meer supermarkten buiten het centrum van Lemmer. Een dergelijke ontwikkeling is in strijd met het gemeentelijke beleid, zo wordt in het onderzoek vastgesteld. Frans Veltman: ,,In de Centrumvisie Lemmer (2012) streven we juist naar versterking van het centrum door het clusteren van het aanbod.'' Marktruimte ontbreekt ,,Het aanwezige aanbod in de supermarktbranche is in Lemmer op dit moment ruim groter dan de vraag,'' gaat Veltman verder. ,,Door verplaatsing van één supermarkt of meer supermarkten uit het centrum verdwijnt hier een belangrijke publiekstrekker en wordt de kans op leegstand vergroot.” Daarnaast, zo staat in het onderzoeksrapport, zorgt het realiseren van een supermarkt op een solitaire locatie voor nieuwe publiekstrekkers buiten het centrum. 'Dit zou voor consumenten minder aanleiding kunnen zijn om het centrum van Lemmer te bezoeken. En dat willen we zeker niet.’