Digitaal subsidie aanvragen bij Provincie

FRYSLAN - Fryslân maakt het digitaal aanvragen en afhandelen van subsidies mogelijk. In februari 2016 begint een proef.

Op de website www.fryslan.frl/subsidies staat een overzicht van alle provinciale subsidieregelingen. Het initiatief past in het streven van het Rijk om vanaf 2017 alle overheidsdiensten digitaal toegankelijk te maken. De eerste subsidieregeling die digitaal wordt opengesteld is de regeling Promoasje fan Frysktalige boeken. Als de pilot bevalt, volgen in de loop van 2016 meer mogelijkheden. Uiteindelijk worden zo veel mogelijk subsidieregelingen digitaal opengesteld.