Ontwikkeling WW Friesland stagneert

HEERENVEEN -  Met een forse stijging van de WW in december komt het aantal WW-uitkeringen in Friesland eind 2015 uit op ruim 20.000.

Dit is nagenoeg gelijk aan het niveau eind vorig jaar. Hoewel economisch herstel zorgde voor minder WW in bouw en handel, nam het aantal WW-uitkeringen toe in zorg en welzijn en onderwijs. Sterke stijging WW in Friesland Eind december 2015 telde Friesland 20.284 WW-uitkeringen. Dat is 6,1% van de Het aantal WW-uitkeringen in Friesland steeg in december met 12,8%. Dat is een stijging van 2.295 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Friesland 0,6% (127) meer WW-uitkeringen. Vrijwel ieder jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen in december door het aflopen van tijdelijke contracten aan het eind van het jaar en door seizoenseffecten. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en bouwnijverheid) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de WWZ een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen (zie ook toelichting pagina 5). Stijging WW in vrijwel geheel Nederland In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind december uit op 445.879. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 427.404. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 4,3% (18.475). Alle provincies laten een stijging van de WW zien. Alleen in de regio Amsterdam daalde de WW in december. De 3 noordelijke provincies kennen de grootste stijging. Een jaar eerder waren er 440.833 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 1,1% (5.046). Regionale verschillen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld. Friesland laat in december de sterkste stijging in WW-uitkeringen zien, maar ook in Drenthe en Groningen nam de WW toe. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in Friesland en Groningen minder sterk dan in Drenthe. UWV verstrekte eind december in de provincie Groningen 16.157 WW-uitkeringen; 9,2% meer dan vorige maand. In Groningen was er het afgelopen jaar sprake van een toename van 0,7%. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in december met 11,3% gestegen naar 15.313. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 3,4%. Plussen en minnen Het economisch herstel heeft in 2015 nog niet geleid tot een afname van de WW. Na een sterke afname in het eerste halfjaar, volgde stagnatie en zelfs toename van de WW eind 2015. Deels lagen normale seizoenspatronen hieraan ten grondslag. Er zijn echter ook grote verschillen tussen sectoren. Tegenover een afname van het aantal WW-uitkeringen in sectoren als bouw en handel, staat een toename van de WW in zorg en welzijn, onderwijs, horeca en vervoer. Vooral in zorg en welzijn nam de werkgelegenheid in 2015 af door reorganisaties en bezuinigingen. Verder zijn het vooral de 27 – 50-jarigen die profiteren van het economisch herstel. Onder jongeren en 50-plussers nam de WW