Bijenvereniging Noordoostpolder start basiscursus bijen houden

NOP - Bijenvereniging Noordoostpolder en omstreken start in februari de basiscursus bijen houden. Wie meer wil weten over het leven van de honingbij en de eerste beginselen van het imkeren onder de knie wil krijgen is deze cursus een goede eerste stap op weg naar een succesvolle imker loopbaan.

De cursus bestaat uit 5 theorielessen van 2 uur, een afsluitende toets en 10 praktijklessen verdeeld over het jaar. De kosten bedragen € 135, - excl. Het cursusboek “Bijen houden hoe doe je dat?”. Rob van Hernen verzorgt de theorielessen. Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden bij de voorzitter van de bijenvereniging: tinekealberts@live.nl. De theorielessen zijn steeds op maandagavond en beginnen om 19.30 uur. De data voor de theorielessen zijn: 22 februari, 14 maart, 21 maart en 4 april. De locatie voor deze theorielessen wordt nog nader bekend gemaakt. De vijfde theorieles wordt in onderling overleg vastgesteld en zal in de loop van het seizoen plaatsvinden. Ook de datum voor de afsluitende toets wordt in onderling overleg gepland. Voor de praktijklessen krijgen de cursisten een vaste mentor toegewezen. De mentoren zijn ervaren imkers, die aangesloten zijn bij de vereniging. In overleg met de cursist(en) stelt de mentor de data en tijdstippen van de praktijklessen vast. Deze lessen zijn verdeeld over het seizoen, waarbij de data worden afgestemd op de noodzakelijke werkzaamheden in het bijenvolk. Als imker lever je een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van voldoende bijenvolken, die een grote rol spelen in de bestuiving van onze voedselgewassen en de wilde planten. Door het werken met bijen raak je betrokken bij de ritmiek van de natuur en de afwisseling in weersgesteldheid. Aan de kleur van het binnengebrachte stuifmeel valt af te lezen welke planten de bijen op dat moment vooral bezoeken. Als de paardenbloem bloeit brengen ze veel oranjegeel stuifmeel binnen. Komt er begin mei veel helder rood stuifmeel binnen dan weet je dat de paardenkastanje in bloei staat. Zie je in de maand juni veel glanzend bruine stuifmeelbolletjes in de korfjes aan de beide achterpoten van de werksters dan zijn de weersomstandigheden gunstig voor de witte klaver om veel stuifmeel en nectar af te geven. Op deze manier doe je in korte tijd veel kennis op over diverse plantensoorten. En dan de magie van het zwermen. Als imker leer je dit fenomeen beheersen, maar als er ondanks alles toch ergens een zwerm hangt, blijft het indrukwekkend om deze te ‘scheppen’ en weer in een kast te huisvesten. Al deze onderwerpen komen in de theorie- en praktijklessen uitgebreid aan de orde.