Fotoreportage | Leerlingen Eben Haezer Oosterzee fierljeppen

Oosterzee - De leerlingen van CBS Eben Haezer uit Oosterzee zijn donderdag gaan fierljeppen. 
Zij mee aan een clinic van Fryske sport yn dyn klasse.

Docent Jelle de Jager van de Fryske Ljeppers Boun (FLB) gaf een introductieles fierljeppen in de gymles aan meerdere groepen van deze basisschool. Wat is Fryske sport yn dyn klasse? 
Kinderen van groep 5 t/m 8 maakten op drie manieren kennis met de Fryske sporten: lear: via het lespakket, doch via de sportclinics en belibje door bezoek aan wedstrijden en/of museum.
 Via de site fryskesportyndynklasse.frl hebben zich inmiddels al 60 scholen aangemeld voor sportclinics en inmiddels gebruiken 47 scholen het Fryske sporten lespakket. 
De initiatiefnemers hebben de ambitie dat ieder kind dat de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje) silen, Frysk Damjen, Fryske hynstesport en reedriden. Provinciale samenwerking
 Door de samenwerking die Sport Fryslân geïnitieerd heeft met alle Fryske bonden, de ijshallen en het onderwijs is er een integraal aanbod waardoor een hogere effectiviteit, meer kwaliteit en een groter bereik mogelijk is. Zo kunnen de scholen via een centraal punt, fryskesportyndynklassel.frl, efficiënter de sportactiviteiten inplannen. Ook worden er via de buurtsportcoaches directe verbindingen met de basisscholen gelegd en de doorstroom van kinderen naar de sportverenigingen wordt bevorderd. Dit is een initiatief van Sport Fryslân, de Fryske sportbonden, Fryske ijshallen, onderwijskoepels, CIOS Heerenveen/Leeuwarden en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.