Kerstactie Lionsclub levert honderden pakken koffie op

Lemmer - De kerstactie Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’ heeft ruim 300 pakken koffie opgebracht voor de voedselbanken in Balk en Lemmer.

In de traditionele feestmaand December hebben op tal van inzamelpunten in Zuidwest Friesland dozen gestaan waar een ieder zijn DE koffiepunten kon doneren. De afgelopen weken is er druk geteld en de opbrengst heeft geresulteerd in 330 pakken koffie voor de beide voedselbanken in Balk en Lemmer. Op 1 van de nieuwe inzamelpunten, bij Bakkerij De Vries in Koudum, heeft ook een doos gestaan voor de DE punten. Het resultaat van de inzameling bij de bakkerij staat trots in de vitrine tussen de taartjes. IJnte Kooistra sprak namens de Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’ van een geslaagde actie. ,,Wel zag je dat bij een paar inzamelpunten de keukenlades al een keer omgekeerd waren, maar bij andere en nieuwe punten was de bijdrage weer extra hartverwarmend''. Hij wees op het belang van de voedselbanken. ,,Je hoopt natuurlijk dat dit soort acties in de toekomst niet meer nodig zijn, omdat dan ook het werk van de voedselbanken niet meer nodig zou zijn. Toch kent elke gemeenschap een bepaalde mate van armoede; gewoon omdat iemand in een ongewenste situatie is terecht gekomen. Dan is het maar al te fijn dat je een beroep kunt doen op de voedselbank''. IJnte tot slot: ‘voorlopig is er in elk geval weer koffie.’