Meer cliënten voor Hof en Hiem Thuiszorg

Joure - Het aantal cliënten is met vijf procent gegroeid in 2015 bij Hof en Hiem Thuiszorg. De thuiszorgorganisatie, vooral werkzaam bij ouderen uit gemeente De Fryske Marren, merkte ook dat er per cliënt gemiddeld wat meer tijd aan verzorging en verpleging nodig was.

,,Eigenlijk ook wel logisch, want het aantal ouderen in de gemeente stijgt en de drempels voor toelating tot een zorgcentrum zijn fors verhoogd'', vertelt thuiszorgmanager Harrie Dijkstra. De gemiddelde leeftijd van de ouderen die thuiszorg krijgen is 83 jaar. Twee cliënten van Hof en Hiem Thuiszorg zijn 101 jaar. Het beleid is erop gericht dat ouderen zelfstandig blijven wonen en dat ze voor hulp eerst een beroep doen op familie, vrienden en buren. Volgens Dijkstra zit hier wel een zorgpunt. ,,Mantelzorgers doen al zo ongelofelijk veel, bij sommigen is er zelfs sprake van overbelasting. Het valt dan ook beslist niet mee om bijvoorbeeld een partner met dementie dag in dag uit te begeleiden''. Hof en Hiem zoekt samen met andere partijen naar nieuwe bronnen van sociale ondersteuning. Zo hebben Studenten van de NHL Hogeschool veelbelovend onderzoek gedaan naar de inzet van au pairs bij ouderen. Gebleken is dat au pairs de mantelzorgers kunnen aanvullen en ontlasten. Er worden middelen gezocht om een bemiddelingsbureau voor au pairs op te zetten. De financiering van de thuiszorg kwam in 2015 in handen van zorgverzekeraars. Van hen moesten de wijkverpleegkundigen alle bestaande cliënten opnieuw te indiceren. ,,Onder cliënten ontstond hierover veel onrust. Uiteindelijk viel het mee en bleef de zorg bij de meesten op het benodigde peil. 2015 was voor cliënten en medewerkers een bewogen jaar'', aldus Dijkstra.