Fryslân blijft na halen doelstelling werken aan extra opvang vluchtelingen

FRYSLAN - In Fryslân komen er dit jaar zo’n 4000 plaatsen in asielzoekerscentra bij. Er zijn nu 900 plaatsen voor noodopvang. Opgeteld is dit ruim meer dan de 2500 die in november in het bestuursakkoord met het Rijk is afgesproken.

Toch blijft de vraag naar capaciteit toenemen, zodat er waarschijnlijk meer plaatsen bij moeten komen. De Veiligheidsregio, de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en de Commissaris van de Koning roepen - namens de regietafel Fryslân - de Friese gemeenten op hier voortvarend aan mee te werken. Volgens afspraak heeft Commissaris van de Koning John Jorritsma vandaag aan de minister gemeld hoeveel extra opvang er in Fryslân bijkomt. Hij deed dit als Rijksheer namens de regietafel Fryslân. Die bestaat verder uit de Veiligheidsregio, VFG, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en vier burgemeesters. De regietafel maakt niet bekend waar de nieuwe asielzoekerscentra komen. Een deel is al aangekondigd en in procedure, een ander deel nog niet. In dat laatste geval is het zaak dit eerst binnen de betreffende gemeente te bespreken en te besluiten. Alle gemeenten hebben vandaag per brief de vraag gekregen om verder bij te dragen aan de doorstroom van statushouders en de realisatie van nieuwe asielcentra en noodopvang. Naast de 4000 nieuwe plekken in asielzoekerscentra zijn er ook 900 nieuwe plaatsen in noodopvanglocaties beschikbaar. Een deel hiervan eindigt dit voorjaar. Er is dit jaar behoefte aan nog eens 1800 plaatsen in de kortdurende noodopvang (minstens drie maanden), vandaar dat hier nog een inspanning nodig is. Een eerste inventarisatie leverde onvoldoende geschikte locaties op. Verbouw was te duur of er was geen akkoord met de eigenaar. Hoe meer plaatsen in langduriger asielzoekerscentra, hoe minder noodopvang nodig is. In combinatie met de te verwachten vraag naar opvang in asielzoekerscentra is dat de reden dat de instanties meer dan de nu beoogde 4000 extra plekken in azc’s beschikbaar willen hebben. De regietafel blijft zeer grootschalige opvang afwijzen. Later deze maand komt de regietafel opnieuw bijeen. Die wil dan het nieuwe aanbod van de gemeenten bespreken. Dan is ook duidelijk in welke gemeenten nog extra inspanningen nodig zijn. Statushouders De verwachting is dat dit jaar vooralsnog voor zo’n 2000 statushouders woonruimte nodig is in Fryslân. Zij mogen in Nederland blijven wonen. Bij het huisvesten van de statushouders in de Friese gemeenten geldt nu een achterstand van zo’n 100 personen. De regietafel wil het gebruik van crisisnoodopvang voorkomen. Dit is opvang voor maximaal drie etmalen in bijvoorbeeld een sporthal. Het zorgt voor veel reizen en voor onrust en onzekerheid bij de vluchtelingen. Mocht het toch nodig zijn, dan ligt bij de Veiligheidsregio een draaiboek gereed om dit snel te regelen.