Nieuwe opleiding op Zuyderzee College Lemmer

Lemmer - Per het nieuwe schooljaar 16/17 start het Zuyderzee College Lemmer met de VMBO opleiding Dienstverlening en Producten.

Op dit moment is er voor de leerlingen in de leerjaren 3 en 4 VMBO Basis/Kader de mogelijkheid van het volgen van de opleiding Dienstverlening en Commercie en deze opleiding wordt omgebouwd tot een nog bredere intersectorale opleiding Dienstverlening en Producten. Dit in het kader van de nieuwe VMBO-exameneisen en de nieuwe profielen. Voor leerlingen, die dicht bij huis een brede opleiding willen volgen, is dit een mogelijkheid om een VMBO-diploma te halen, dat prima aansluit op de opleidingen in het MBO. De leerling hoeft dus nog niet al aan het einde van het 2e leerjaar een vakrichting te kiezen, maar heeft dus een uitgestelde keuze tot eind leerjaar 4. In de opleiding zit 1 dag stage per week. Donderdag 18 februari is er tijdens de inloopavond op de locatie Lemmer aan de Riensingel 2 gelegenheid om meer informatie over deze opleiding te krijgen. Ook voor zij-instromers van andere scholen is er de mogelijkheid van instroom in leerjaar 3 VMBO BK.