Esther de Vrij neemt afscheid als raadslid

Lemmer - Omdat zij per 1 december 2015 haar nieuwe functie van directeur/bestuurder van Zorgbelang Fryslân aanvaardde, zal VVD-raadslid Esther de Vrij woensdag 24 februari voor de laatste keer deelnemen aan de raadsvergadering van gemeente De Fryske Marren.

Terugblik De Vrij startte haar politieke carrière als raadslid van de VVD in het jaar 2006. ,,Dat was voor mij de eerste ervaring met de gemeentelijke politiek. Ik stak in die beginperiode veel op van ervaren raadslid Joop Bangma. Daarna ben ik van 2010 tot en met 2014 wethouder in de gemeente Lemsterland geweest. In de nieuwe fusiegemeente De Fryske Marren ben ik vervolgens weer tot raadslid benoemd. En dat ben ik tot op dit moment.'' Een snelle opsomming van wat haar het meest is bijgebleven, toont de betrokkenheid van De Vrij bij de maatschappij: ,,Ik kijk met veel plezier terug op een aantal zaken, zoals de multifunctionele accommodatie Lemstervaart, die gerealiseerd gaat worden. Daarnaast heb ik me ingezet voor de verruiming van het aantal koopzondagen en heb ik mij hard gemaakt voor de inrichting van een burgerservicepunt in Lemmer in aanloop naar de fusie. Ook de aanjaagsubsidie voor de toeristische profilering van Lemsterland vond ik een belangrijk punt dat is behaald en evenzo heeft het jongerenbeleid veel aandacht van mij gekregen. Ik heb mijn zeer afwisselende taken als raadslid en wethouder altijd met veel plezier uitgevoerd.'' Toekomst Haar idealistische overtuiging iets te willen bijdragen aan de maatschappij bracht Esther de Vrij in de politiek en met diezelfde opvatting is zij haar nieuwe uitdaging aangegaan. ,,In de politiek behartig je de belangen van de burgers. In mijn nieuwe functie zetten wij ons in voor de belangen van alle inwoners van Friesland, dus ook weer de burgers, die te maken hebben met het ontvangen van zorg in welke vorm dan ook. Daarbij nemen wij een onafhankelijke positie in. De functie van directeur/bestuurder Zorgbelang en gemeenteraadslid vind ik niet een wenselijke combinatie,'' licht De Vrij haar vertrek toe. ,,Voor mijn gemeenteraadswerk zal er een opvolger moeten komen. Deze zal volgens de gebruikelijke procedure worden aangesteld.'' Gea de Jong-Oud