Export sterker met subsidie voor mkb Fryslân

Joure - Het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Fryslân wordt met een nieuwe subsidieregeling van de provincie Fryslân gestimuleerd om deel te nemen aan beurzen en handelsmissies in het buitenland.

Door deze nieuwe regeling wordt de export in Fryslân versterkt. Het vergroten van de export is speerpunt van de provincie. In maart gaat deze regeling -handelsmissies en beurzen- open. Dit is de eerste regeling binnen International Business Fryslân 2016. De provincie heeft verschillende maatregelen om de Friese economie te versterken. Eén van deze maatregelen is het ondersteunen van ondernemers bij het zoeken naar buitenlandse handelspartners. De nieuwe subsidieregeling International Business Fryslân 2016 – handelsmissies en beurzen is opgesteld vanuit deze maatregel. De maatregel houdt in dat maximaal 50 procent van de bijdrage aan ondernemers wordt vergoed. Tot een bedrag van maximaal € 4000. Deze maatregel komt uit het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. Dit aanvalsplan is samen met de mkb-ondernemers tot stand gekomen. De ondernemers hebben de behoefte om succesvol internationaal te kunnen ondernemen. Deze regeling past daarbij. De subsidie geeft Friese bedrijven een steuntje in de rug bij het deelnemen aan een handelsmissie. Maar kan ook een bijdrage zijn in de kosten voor het deelnemen aan een beurs. Als meer mkb-bedrijven deelnemen aan beurzen en handelsmissies zorgt dan voor meer exportkansen. Daardoor wordt de exportpositie vanuit Fryslân versterkt. Wurkje mei Fryslân Het aanvalsplan Internationaal Ondernemen is onderdeel van Wurkje mei Fryslân. Wurkje mei Fryslân is het economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fryslan.frl/wurkje.