Agenda | Vrouwenweek De Fryske Marren

Lemmer - Elk jaar wordt in gemeente De Fryske Marren aandacht besteed aan de Internationale Vrouwendag. Dit jaar voor het eerst op drie verschillende locaties; in Lemmer, Joure en Balk. Een echte Vrouwenweek dus.

Er worden allerlei leuke, lekkere en leerzame activiteiten georganiseerd, met als belangrijkste doel: ontmoeting van vrouwen uit verschillende generaties en culturen. Iedere DFM vrouw kan deelnemen aan de Vrouwendag uit haar eigen regio. Of van haar eigen keuze. Natuurlijk is het ook mogelijk om twee of zelfs alle drie Vrouwendagen te bezoeken. Vrouwendag Lemmer: dinsdag 8 maart In Lemmer vindt er een vrouwenavond plaats in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2,met als thema In Nederland en dan?! Vanaf 19 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 19.30 uur wordt de officiële opening door de 8 Maart Werkgroep Lemmer gedaan. Hierna zal Richtje Keulens vertellen over het werk van Stichting Medemenselijkheid, welke zich al jarenlang inzet voor noodopvang van vluchtelingen. Een actueel onderwerp. Er is natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen. In de pauze zijn er hapjes en een kleine verloting. Aansluitend volgt een optreden van Louiza Saitlova, gevlucht uit Tsjetsjenië, met een muzikale lezing hoe muziek haar geholpen heeft om deze ervaring te verwerken. Iedereen is welkom. De toegang is vrij en aanmelding vooraf niet nodig. Vrouwendag Balk: donderdag 10 maart In Balk heeft Miks welzijn/Aanzet de organisatie van de vrouwendag opgepakt, in samenwerking met enkele vrijwilligers. Een dag om vrouwen te verwennen, ofte wel in de watten te leggen. Het thema is daarom In de watten. Vanaf 15.30 uur staat in ’t Haske, Dubbelstraat 10, de koffie en thee klaar. Om 16.00 uur gaat het programma van start met een korte opening en een VrouwenBingo. Met echte vrouwenprijsjes, zoals diverse gesponsorde beautybonnen of verwenpakketjes. Rond 18.15 uur is de Meat&Eat. Onder het genot van het buffet en een frisje is er genoeg tijd voor mooie ontmoetingen. Vanaf 18.30 uur is er live muziek van Alisa Stekelenburg. Met haar gitaar als begeleiding zingt zij prachtige liedjes. Tenslotte wordt de vrouwendag feestelijk afgesloten, waarbij iedereen met de voetjes van de vloer kan! Alle vrouwen zijn van harte welkom! Meedoen aan de bingo en/of het buffet? Dan graag voor 5 maart opgeven. Dit kan via ☎06-2947 9170 of per email sociaalcafe@miks-welzijn.nl Bij opgave graag doorgeven of u deelneemt aan de bingo (€2,50) en/of blijft eten (€2,50). Samen €4,-. Vrouwendag Joure: vrijdag 11 maart Miks welzijn organiseert alweer vele jaren, met behulp van studenten en vrijwilligers, de Vrouwendag in Joure. Dit jaar vindt deze feestelijke dag plaats in de Brede School, Koningin Julianastraat 3, met als thema Prachtig & Krachtig. De inloop met koffie en thee is vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur wordt na de opening een vrolijke startactiviteit gedaan. Aansluitend starten vier workshops. Wereldse hapjes maken; In gesprek over vrouwenzaken; Weerbaarheid, oefeningen met stem en lichaam; Korte gedichtjes (elfjes) maken. Rond 18.00 uur kan men bij de Meet&Eat met elkaar genieten van o.a. de Wereldse hapjes uit de workshop en gesprekjes aangaan. Een mooie manier om nieuwe vrouwen te ontmoeten. Het avondprogramma start rond 19.00 uur met het Open Podium, een soort bonte avond. Schroom niet en vertoon uw ‘kunsten’, hoe klein ook. Denk bijvoorbeeld aan een liedje van vroeger, een gedicht dat je raakt, een voorwerp met een bijzonder verhaal. Rond 20 uur maken we de heupen los met een workshop Zumba. Niet moeilijk, wel leuk! Daarna kan iedereen tot 22 uur dansen op swingende YouTube muziekfilmpjes. Deelnemen aan een workshop en/of Meet&Eat? Dan graag voor 8 maart opgeven. Dit kan via ☎ 0513-414593 of per email areinsma@miks-welzijn.nl Bij opgave doorgeven aan welke workshop (€ 3,=) u wilt deelnemen en of u blijft eten (€ 3,=). Samen € 5,=. En of u iets wilt doen of laten zien tijdens het Open Podium. Wie pas ’s avonds kan komen dansen, is natuurlijk nog van harte welkom. Vrouwendag wereldwijd gevierd Al ruim honderd jaar wordt er wereldwijd op en rond 8 maart aandacht besteed aan de positie van vrouwen en meiden, die nog vaak te wensen overlaat. In Fryslân gebeurt dit vanaf 1979. In ieder land wordt deze dag op een andere manier ingevuld: als een feestdag voor vrouwen, waarop gezamenlijk wordt gegeten en gedanst; als een soort Moederdag, waarop vrouwen bloemen krijgen van hun man of werkgever; of als een politieke dag, waarop aandacht wordt gevraagd voor de verbetering van de maatschappelijke en economische positie van vrouwen, die nog nergens ter wereld gelijkwaardig is aan die van mannen. In Nederland vieren we vooral feest om te herdenken wat er allemaal al is bereikt op het terrein van de vrouwenemancipatie, waarbij vanuit solidariteit wordt gekeken naar de actuele stand van zaken in de rest van de wereld.