Twee opstapplekken leerlingenvervoer ‘matig'

DFM - Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat de opstapplaatsen voor het leerlingenvervoer veilig en beschut zijn.

Daarom heeft de gemeente alle 19 opstapplaatsen in december en januari bekeken en beoordeeld op drie aspecten: beschutting, verlichting en verkeersveiligheid. Omdat de opstapplaatsen in Balk en Oosterzee beide op één van deze punten matig scoorden, is een nieuwe locatie gezocht en gevonden bij het zalencentrum De Treemter in Balk en Obs De Wynbrekker in Oosterzee. De twee nieuwe opstapplaatsen voldoen aan alle voorwaarden. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de beheerders van beide accommodaties over het gebruik en de ouders zijn geïnformeerd over de wijziging. Vervolg De gemeente hecht belang aan een goede organisatie van het leerlingenvervoer. Om dit te monitoren wordt aan betrokkenen gevraagd hoe zij de behandeling van de aanvraag van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2016-2017 ervaren. Daarnaast houdt de vervoerder Witteveen in mei 2016 een klanttevredenheidsonderzoek.