Gasten van de Zonnebloem ‘en masse’ op stap met Lions

Lemmer - Zes afdelingen van de Zonnebloem in Zuidwest Friesland hebben van Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’ een donatie gekregen om een leuke dag te organiseren voor hun gasten.

Het betreft de afdelingen in Balk, Workum, Bakhuizen, Stavoren, Echten en Lemmer, ook het gebied waar de Lionsclub actief is. De Zonnebloem is een vrijwilligers organisatie en streeft ernaar activiteiten te organiseren voor mensen met een lichamelijke handicap. Op deze dag is een cheque ter waarde van € 10.500 uitgereikt aan de afgevaardigden van de afdelingen door de voorzitter van de Lionsclub, Johan Boesjes. Elke afdeling heeft een budget gekregen van € 1.750 en organiseert daar dit voorjaar naar eigen inzicht een mooie dag mee voor haar gasten. Zo gaat een groep wadvaren, een andere groep gaat met de bus naar Giethoorn en er worden musea bezocht, waarbij elke dagtocht wordt afgesloten met een diner. Naast de donatie levert de Lionsclub ook vrijwilligers voor hand- en spandiensten tijdens de uitstapjes. Voorzitter Johan Boesjes ligt toe: “ Vorig jaar hebben wij ons 30 jarig bestaan gevierd met een gala avond in het Woudagemaal in Lemmer. Het Woudagemaal is het oudste nog functionerende stoomgemaal van Nederland en leent zich prachtig voor een feest. Tijdens het feest hebben we een veiling gehouden en de opbrengst gaat nu naar de Zonnebloem.” Nu we Johan toch spreken, aan hem ook de vraag waarom Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’ deze donatie doet. Waar staat de Lionsclub voor? Johan: “ De Lionsorganisatie kent wereldwijd 1,4 miljoen leden. De doelstelling van Lions is om zich belangeloos in te zetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Vanuit Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’ zetten we ons jaarlijks in om met activiteiten geld in te zamelen voor goede doelen, locaal en internationaal. Ons grootste evenement de laatste jaren is de Gaasterland wandeltocht, dit jaar op 1 mei. Ook internationaal zijn er veel contacten, zo was ik onlangs nog op een bijeenkomst op Bonaire. En ook al hebben ze daar dezelfde doelstelling, het gaat toch echt wel anders.’