Inwoners Lemmer nieuwsgierig naar plannen weg N359

LEmmer - Ongeveer 200 bewoners uit Lemmer bekeken woensdagavond hoe de weg N359 door Lemmer er straks uit komt te zien.

Tijdens een inloopavond presenteerde Provincie Fryslân het ontwerp dat in samenwerking met gemeente De Fryske Marren tot stand is gekomen. ,,Mei de belutsenen út de direkte omjouwing ha wy de ôfrûne jierren sjoen nei ferskate mooglikheden om de dyk oan te pakken’’, vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Der is hurd wurke. Troch de polityk, troch belutsen bewenners, en fansels troch de klankboerdgroep. Wy ha besocht om in ûntwerp te meitsjen dêr’t sa folle as mooglik minsken út de omjouwing achter stean kinne.’’ Veranderingen Wat gaat er veranderen? De provincie legt op een aantal plaatsen extra rijstroken aan en maakt de kruispunten groter. Op die manier kan het verkeer beter doorstromen. Fietsers in Lemmer kunnen straks ook comfortabeler op pad. Langs de noordzijde van de N359 worden bestaande fietspaden verbeterd en op sommige plekken komen nieuwe fietspaden. Ook verbetert de provincie de aansluitingen naar de wijken. De provincie en gemeente investeren in meer groen en water langs de N359 om zo de omgeving direct naast de weg ook voor omwonenden leefbaarder te maken. Door de aanleg van geluidreducerend asfalt vermindert de geluidshinder. Daarnaast komen er op diverse plekken groene wallen en schermen. Uitvoering De afgelopen maanden hebben de direct-aanwonenden meegedacht over de plannen. Ook tijdens de inloopavond mochten bewoners reageren op het ontwerp. Deze opmerkingen zal de provincie - waar mogelijk - meenemen in de technische uitwerking van het ontwerp. In het najaar 2016 presenteren de provincie en gemeente het definitieve ontwerp aan de omgeving. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2017 en is de weg begin 2018 klaar. Meer informatie over dit project en een film over het ontwerp en de totstandkoming vindt u op www.fryslan.frl/N359lemmer. Lees meer over de werkzaamheden in de Zuid Friesland van 16 maart.