Verbeterde hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl weer stap dichterbij

Burgum - Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl.

De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen worden vervangen. Doel is dat grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Dan gaat het onder andere om klasse Va schepen. Dat zijn schepen van 110 bij 11,4 meter met een gewicht van maximaal 3.000 ton. Zo is de weg vrij voor meer transport over water. Onderdeel van deze werkzaamheden is de brug bij Burgum. In het weekend van 12 en 13 maart plaatst aannemer Nije Daam het brugdek van de nieuwe brug bij Burgum. Het brugdek bestaat uit twee delen: één voor autoverkeer en één voor fietsers en voetgangers. Ze wegen respectievelijk 260 en 202 ton. Grote kranen hijsen ze op hun plek. Na de zomer van 2016 gaat de nieuwe brug Burgum open voor verkeer.