Fryske Marren Vitaal kiest voor glasvezel

DFM - Tijdens de bijeenkomst van de ledenraad van Fryske Marren Vitaal is het jaarverslag 2015 besproken en goedgekeurd.

Lof was er voor de activiteiten die ondernomen zijn om de Cliëntondersteuning ter hand te nemen. Zorg is een thema dat steeds meer onze aandacht zal vragen en ook de kosten die daarmee gepaard gaan. Door het toenemen van de eigen bijdrage komen de inkomens zwaar onder druk te staan en de grenzen zijn meer dan bereikt. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst was er een presentatie over het belang van glasvezel. Ook voor ouderen is een goede internet infrastructuur van belang. Ouderen willen langer zelfstandig wonen en diensten die via internet worden geboden spelen in de toekomst een belangrijke rol. Naast het steeds gemakkelijker contactleggen met kinderen, kleinkinderen en vrienden is veiligheid een belangrijke zaak, zeker als elke seconde telt. In toenemende mate zullen bedrijven en overheden hun correspondentie en uitwisseling van informatie via internet laten lopen. Het is goed dan niet afhankelijk te zijn van de mensen uit je omgeving maar dat je je eigen boontjes kunt doppen. DFM op Glas is een initiatief dat een beroep doet op solidariteit en dat spreek Fryske Marren Vitaal heel erg aan.