Visstand in Friese wateren in beweging

Sneek -  De visstand in de Friese wateren is aan het veranderen. Dat zou kunnen betekenen dat de biologische beoordeling gunstiger uitvalt. Dit is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek naar de visstand dat Wetterskip Fryslân in de nazomer van 2o15 uitvoerde.

De meren in Zuidwest-Fryslân laten een wisselend beeld zien. Zo zijn de Fluezen/Hegemer Mar sinds 1998 constant voor wat betreft de hoeveelheden en soorten vis. Het Snitser Mar en Sleattemer Mar laten daarentegen een afname in hoeveelheden zien, maar een toename in soortenrijkdom, waardoor de biologische beoordeling voor deze wateren gunstiger uitvalt. Wetterskip Fryslân laat de visstand elke drie jaar onderzoeken. Hierbij onderzoekt het waterschap aantallen, soorten, gewicht en conditie van de vispopulaties. Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân: ,,Wij doen daarnaast onderzoek naar de chemische waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven ons inzicht in de ecologische toestand van het oppervlaktewater."