LTO afdeling Lemsterland houdt 'agrarische middag'

Lemmer - LTO afdeling Lemsterland verzorgt in nauwe samenwerking met zorgcentrum 'Sudderige' in Lemmer op donderdag 7 april van 14.30 tot 16.30 uur een gezellige middag voor de bewoners.

Van 14.30 uur tot 16.30 uur is er een samenzijn, er is wat lekkers bij de koffie en er wordt een film vertoond waarin wordt teruggeblikt op het boer zijn in vroeger jaren. Onder het genot van een hapje en drankje praten een aantal (oud) agrarische ondernemers na met de bewoners over hoe het vroeger was en nu is. Zorgcentrum 'Sudderige' heeft in de maand april het thema landbouw en veelteelt centraal gesteld in haar activiteiten. Zo is er een tentoonstelling van oud en nieuw agrarisch ark. Daarnaast worden een schapenboerderij en melkveehouderij bezocht. De tentoonstelling is vrij toegankelijk voor belangstellenden. LTO afdeling Lemsterland vindt het belangrijk verbinding te zoeken in de samenleving. Met dit initiatief komen boeren, burgers en ouderen op een informele wijze nader tot elkaar.